28/05/2022

พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา:01193

พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธงอู่ทอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัส : 01193

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

พระยอดธงอู่ทอง สร้างขึ้นเพื่อนำรายได้จากการบูชา สมทบทุนตั้งมูลนิธิ ถวายพระเจ้าประสาททอง วัดชุมพลฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply