19/05/2022

เหรียญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ปี 2538 ที่ระลึกสร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม:01444

เหรียญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ปี 2538 ที่ระลึกสร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม
เหรียญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ปี 2538 ที่ระลึกสร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม
เหรียญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ปี 2538 ที่ระลึกสร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม

รหัส : 01444

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เหรียญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร สร้างปี พ.ศ. 2538 ที่ระลึกสร้าง ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม เหรียญสวยมาก พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมมากครับ

Leave a Reply