01/04/2023

ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1):03042

ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1)
ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1)
ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1)
ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1)
ยันต์แปดทิศ เครื่องรางเสริมฮวงจุ้ย (แบบที่ 1)

รหัส : 03042

ราคา : 700.00

โป๊ยข่วย หรือยันต์แปดทิศ เป็นศาสตร์โบราณของจีนมีมีประวัติยาวนานถึง 6000-8000 กว่าปี นับได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้ ซึ่งปรากฏในยุคสมัยของ ฝูสี ซึ่งเป็นนักปราชญ์โบราณของจีนได้คิดค้นตัวอักษรขึ้นใช้ โดยใช้ตัวสัญลักษณ์เป็นตัวขีด – (เส้นขีดเดียว) แทนตัว อยาง และ — (เส้นสองขีด) โดยมีหลักที่ว่าสรรพสิ่งย่อมมี สองสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เช่น ดำกับขาว มืดกับสว่าง แข็งกับอ่อน ร้อนกับเย็น กลางวันกลางคืนเป็นต้น และนำเส้น สองเส้นนั้นมาเรียงกันเป็น สามชั้นหรือสามตัว เพื่อกำหนดความหมายของสิ่งต่างๆเช่น

_
_
_

หมายถึงฟ้า


_
_
หมายถึง บ่อน้ำ


_

หมายถึงไฟ
เป็นต้น

และฝูสียังได้นำสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาสร้างเป็นสัญลักษณ์แปดอย่าง ที่มีความหมายถึงธาตุต่างๆ ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีพลังอำนาจที่สัมพันธ์กันทั้งเกื้อหนุน และหักล้างกัน เช่นภูเขาและบ่อน้ำส่งเสริมกันเป็นต้น เรียกว่าสัญลักษณ์แปดอย่างหรือ โป๊ยข่วยในภาษาจีน ซึ่งต่อมากลายเป็นยันต์ที่สำคัญของจีนที่มีคติความเชื่อที่ว่าสามารถปรับธาตุพลังต่างๆในโลกธาตุนี้ให้เกิดความสมดุลได้ ซึ่งเป็นที่มาของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเอง

ยันต์แปดทิศ

ศาสตร์ของหยินหยางก็มีหลักที่มาจากกฏของฝูสี คือ หยินหยาง มีหลักคิดที่ว่าสรรพสิ่งในโลกนั้นย่อมเกิดขึ้นจากสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน และมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเรียกาพลัง ชี่ หรือพลังงานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างนั่นเอง โดยพลังนี้จะขับเคลื่อนหยินหยางให้ดินเนินไป

พลังหยินหยางนั้นมีกฏดังนี้
1.สรรพสิ่งในโลกย่อมมีสองสิ่งเสมอเช่น ดำ-ขาว ร้อน-หนาว กลางวัน-กลางคืน อ่อนแข็ง

2.สรรพสิ่งย่อมมีความสัมพันธ์กัน จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดดๆโดยไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นย่อมไม่มี

3.สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ไม่คงที่ตายตัวส่วนสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งนั้นที่อาศัยสิ่งอื่นมาทำให้เปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงนี้ตรงกับกฏความไม่เที่ยง หรืออนิจังในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

4.สรรพสิ่งย่อมมีพลังงาน และพลังงานของแต่ละสิ่งย่อมมีความเกื้อหนุน หรือส่งเสริมกัน และมีความหักล้าง หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

โดยศาสตร์ของหยินหยางนี้ยังได้จำแนกสรรพสิ่งออกเป็นกลุ่มธาตุ มี 5 อย่างคือ ดิน ไฟ น้ำ ลม ไม้ และทอง ซึ่งแต่ละธาตุจะมีพลังที่ส่งเสริม เกื้อหนุนกัน และหักล้าง หรือทำลายกันตามกฏ ซึ่งต่อมาได้เป็นความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย

ยันต์แปดทิศ ที่นำมาให้บูชานี้สร้างจากแผ่นทองเหลือง ขนาดประมาณ 9.5 cm. (ขนาดใหญ่ใช้แขวนบ้านหรือสถานที่) ด้านหน้า เป็นรูปยันต์แปดทิศ หยินหยาง ลงยา ด้านหลังเป็นยันต์มงคลของจีน ได้ผ่านการทำพิธีปลุกเสกแบบจีนแล้ว สามารถนำไปบูชาได้เลย โดยใช้ติดหน้าบ้าน หรือสถานที่เพื่อเสริมพลังที่เป็นมงคล ทำมาค้าคล่อง ปรับแก้พลังงานที่ไม่ดีของสถานที่ เสริมศิริมงคลได้ดียิ่งนัก

Leave a Reply