06/07/2022

เหรียญอุดมสมบูรณ์พูนสุข ครบรอบ 100 ปี ปี 2527 หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ:02597

เหรียญอุดมสมบูรณ์พูนสุข ครบรอบ 100 ปี ปี 2527 หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ
เหรียญอุดมสมบูรณ์พูนสุข ครบรอบ 100 ปี ปี 2527 หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

รหัส : 02597

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

ประวัติเหรียญอุดมสมบูรณ์พูลสุข
ที่มาของการจัดสร้างเหรียญนี้ คุณเสาวณีย์ คำพันธุ์นิพ ได้ฝันว่าเธอและเพื่อนอีกคนหนึ่ง คือคุณวลี คุณารัตน์พานิช ได้ขึ้นไปกราบศพหลวงพ่อ(พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ) บนหอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต หลวงพ่อนั่งบนแท่นที่หน้าหีบศพของท่าน หลังจากจุดธูปเทียนและกราบท่านเสร็จแล้ว คุณเสาวณีย์บอกว่าในความรู้สึกของเธอนั้น เห็นเหมือนท่านลอยลงมาในมือท่านมีเหรียญสามเหรียญ เป็นเหรียญทองสองเหรียญ เหรียญเงินหนึ่งเหรียญ หลวงพ่อยื่นเหรียญเงินให้คุณเสาวณีย์ แต่คุณเสาวณีย์กราบเรียนว่าขอเป็นเหรียญทอง หลวงพ่อท่านก็ส่งเหรียญทองให้คุณเสาวณีย์หนึ่งเหรียญ ให้คุณวลีหนึ่งเหรียญ แล้วถามว่ารู้ความหมายของเหรียญนี้หรือไม่ คุณเสาวณีย์ตอบว่า ไม่ทราบ หลวงพ่อท่านก็บอกว่า นี่คือ เหรียญอุดมสมบูรณ์พูลสุข ด้วยนิมิตหมายดังนี้ คุณเสาวณีย์ คำพันธุ์นิพ และคุณวลี คุณารัตน์พานิช จึงขอเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญอุดมสมบูรณ์พูลสุขนี้ เนื่องในวาระสมโภชชนมายุครบ 100 ปี ของพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ในวันที่ 23-24-25 พฤศจิกายน 2527
ท่านผู้ปรารภนาความอุดม สมบูรณ์ พูลสุข แก่ตน เมื่อท่านได้เหรียญนี้ไปแล้ว สักการะบูชาติดตัวไว้ พร้อมทั้งภาวนาว่า สัมมาอะระหัง อยู่เป็นนิตย์ ความอุดมสมบูรณ์พูลสุขจะมีแก่ทุกท่าน

อ้างอิงเกร็ดข้อมูลการจัดสร้างจากเอกสารที่เป็นข้อมูลเดิมทางวัดปากน้ำ
(ที่มา : http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=8180205)

เป็นเหรียญเก่าเหรียญที่ระลึก น่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply