23/05/2022

เหรียญรุ่นสอง ปี 2523 หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม:02652

เหรียญรุ่นสอง ปี 2523 หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
เหรียญรุ่นสอง ปี 2523 หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

รหัส : 02652

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแย้ม หลังหลวงพ่อคำศรี ปี พ.ศ. 2523 ที่ระลึกในงานสร้างพระประธาน วัดบ้านโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เหรียญจัดสร้างโดยหลวงพ่อคำศรี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่ามจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้นำไปให้หลวงพ่อแย้มปลุกเสก แลแจกในงานดังกล่าว ถือเป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อแย้ม

Leave a Reply