06/07/2022

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538 :02953

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538
เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538
เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538
เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538
เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ปี 2538

รหัส : 02953

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เป็นเหรียญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงให้จัดสร้างขึ้น ทรงให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการจัดสร้าง เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีสุริโยทัย รวม 4 ชนิด คือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เช่าสักการะบูชา โดยนำเงินรายได้สมทบทุนก่อสร้างและบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกับทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

สมเด็จพระราชินีฯ ทรงเสด็จเททองด้วยพระองค์เอง ถือเป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาสะสมเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply