04/12/2023

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย(๒):02956

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย(๒)
เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย(๒)

รหัส : 02956

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เหรียญพระสุพรรณกัลยา สร้างปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย จัดสร้าง ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธย สธ. ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ถือเป็นเหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมอีกรุ่นหนึ่งที่ควรค่าแก่การบูชาสะสม

Leave a Reply