29/06/2022

ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา:02987

ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา
ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา
ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา
ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา
ราหูกะลาตาเดียวครูบาแก้ว พิธีปลุกเสกตำรับล้านนา

รหัส : 02987

ราคา : 300.00

พระผงผงราหู สร้างจากผงกะลาตาเดียวของหลวงปู่ครูบาแก้วที่ท่านปลุกเสกไว้ให้ อิทธิคุณอำนาจของกะลาตาเดียวนั้นเป็นวัตถุธนสิทธิ์ที่เกจิอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณนิยมนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผงกะลาตาเดียวมาสร้างเป็นราหูนั้นตำราพระเวทย์ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ใช้กะลาตาเดียวมาแกะเป็นราหู โดยกะลาตาเดียวที่นำมาสร้างนี้เป็นกะลาตาเดียวที่หลวงปู่ครูบาแก้วท่านได้ปลุกเสกไว้ให้ นำมาเป็นมวลสารในการสร้างราหูรุ่นนี้ นอกจากนั้นยังได้นำมวลสารที่เรียกว่าไหลดำ ซึ่งไหลดำนี้ไม่ใช่ไหลดำที่เป็นขี้เหล็กจากการหลอมจากจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ไหลดำนี้เป็นไหลดำที่มีลักษณะคล้ายกับดินดำ อยู่ใต้ดินลึกโดยไหลดำนี้เป็นของหลวงปู่ครูบาสงบ วัดตั้มน้ำล้อม จังหวัดพะเยา พิธีปลุกเสกตามตำรับล้านนา ด้วยมนต์คาถาสุริยุประภา และจันทรประภา ตามฤกษ์ยามสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังยิ่งนัก

ราหูกะลาตาเดียวนี้บูชาติดตัวเพื่อเสริมดวงชะตาราศี กันแก้สิ่งไม่ดี ขจัดปัดเป่าพลังอำนาจที่ไม่ดีทั้งปวง เป็นเมตตามหานิยม โภคทรัพย์โชคลาภและเจริญรุ่งเรืองดียิ่งนัก

คาถาบูชา

พระคาถาสุริยะประภา
โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะ
หัง วันทามิ เมสะทาฯ(คาถานมัสการ)

กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม คุยหะโม มะมะ คุยหะโม
คุติโม มะมะ คุติโม

พระคาถาจันทรประภา
โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปัณโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิ
ทธา อะหัง วันทามิ เมสะทาฯ(คาถานมัสการ)

ยะถาตัง มะมะ ตังถายะ ตังวะตัง มะมะ ตังวะตัง ตังเสถา มะมะ ถาเสตัง
กาติยะ มะมะ ยะติกา

Leave a Reply