12/06/2024

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์:02988

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์

รหัส : 02988

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 จัดสร้างโดยกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์ ถือเป็นพระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply