04/12/2023

เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.:02990

เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.

รหัส : 02990

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินของโรงพยาบาล ปี พ.ศ.2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม. พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply