04/12/2023

เหรียญอาร์ม ร.6 ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6:03003

เหรียญอาร์ม ร.6  ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6
เหรียญอาร์ม ร.6  ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6
เหรียญอาร์ม ร.6  ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6
เหรียญอาร์ม ร.6  ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6
เหรียญอาร์ม ร.6  ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6

รหัส : 03003

ราคา : 200.00

เหรียญอาร์ม ร.6 ที่ระลึกในโอกาศที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จในงานพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2529 และเนื่องในโอกาศฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ซึ่งในวันนั้นได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นของดีน่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply