26/06/2022

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์:03008

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รหัส : 03008

ราคา : 300.00

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สร้างปี พ.ศ.2546 ด้านหลังเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 พระพื้นดี พระดีน่าสะสม

Leave a Reply