04/12/2023

เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี:03009

เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี

รหัส : 03009

ราคา : 300.00

เหรียญ ร.5 ปี 2540 ที่ระลึกครบรอบ 90 ปี วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี ด้านหน้าเป็นพระรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นตราพระปรมาภิไธย ขนาดเหรียญประมาณ 1.5 นิ้ว

Leave a Reply