04/12/2023

ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์:03016

ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์
ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์
ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์
ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์
ผงเทวดาหลงห้อง เครื่องรางเสริมความรัก อาจารย์สมราชฐ์

รหัส : 03016

ราคา : 400.00

ผงเทวดาหลงห้องนี้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมให้คนที่มีความรักคู่ครองมีความรักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเลอะเบาะแว้งกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันเหมือนเช่นความรักของเทวดาที่มีแต่ความรักที่จริงใจต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อกัน โดยมวลสารที่ใช้สร้างประกอบด้วยผงว่านเกสรดอกไม้ 108 ชนิดซึ่งมีฤทธิ์ทางด้านมหาเสน่ห์และเมตตามหานิยม ผสมกับผงมหาเสน่ห์ โดยอาจารย์ได้ทำพิธีปลุกเสกในฤกษ์ยามสำคัญด้วยมนต์คาถาเทวดาหลงห้อง ตำรับล้านนาโบราณ มนต์ทางด้านความรักมหาเสน่ห์ เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง ผงเทวดาหลงห้องนี้สำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองบูชาเพื่อให้รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ให้ไปมีอื่น และดีทางด้านเมตตามหานิยม อีกด้วย คาถาบูชา ตั้งนะโมฯ ๓ จบ ตามด้วย นะรักใคร่ โมหลงใหล พุทปรองดอง ธาให้คะนึงหา ยะให้เมตตายินดี นะมะพะทะ จะภะกะสะฯ(7 จบ) ใช้สำหรับคู่ตัวเองเท่านั้น ห้ามใช้ในทางผิดศีลธรรม

ใครบูชาอิ่นคู่มหาพิศวาสของอาจารย์ไปแล้ว บูชารายการนี้ด้วยเสริมกันยิ่งนัก

Leave a Reply