27/05/2024

เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์:03026

เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

รหัส : 03026

ราคา : 300.00

เหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 จัดสร้างที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2535 – 2539 พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply