12/06/2024

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2):03028

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2)
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2)
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2)
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2)
เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์(2)

รหัส : 03028

ราคา : 300.00

เหรียญหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สร้างปี พ.ศ.2546 ด้านหลังเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 พระพื้นดี พระดีน่าสะสม

Leave a Reply