18/07/2024

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.:03030

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

รหัส : 03030

ราคา : 0.00  รายการนี้หมดแล้ว ไม่มีแล้ว

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี พ.ศ. 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. สร้างเนื่องในวโรกาศ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบรอบ 82 พรรษา พิธีพุทธาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

 

Leave a Reply