11/05/2021

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.:03030

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

รหัส : 03030

ราคา : 300.00

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี พ.ศ. 2538 วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. สร้างเนื่องในวโรกาศ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบรอบ 82 พรรษา พิธีพุทธาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply