18/07/2024

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง:03032

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง
เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง
เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง
เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง
เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง

รหัส : 03032

ราคา : 400.00

เหรียญพระสุพรรณกัลยากองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2540 ด้านหน้าเป็นรูปพระสุพรรณกัลยาเต็มองค์ ด้านหลังเป็นตรากองทัพภาคที่สาม เลี่ยมกรอบพร้อมแขวน พระดีมีคุณค่าน่าสะสม

Leave a Reply