27/05/2024

เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1):03033

เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1)
เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1)
เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1)
เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1)
เหรียญที่ระลึก 700 ปีลายสือไทย ปี 2526(1)

รหัส : 03033

ราคา : 400.00

เหรียญที่ระลึกครบรอบลายสือไทย จัดสร้างเนื่องด้วยพระขุนรามคำแหงมหาราช ได้ประดิษฐอักษรไทยขึ้นและบันทึกไว้ในศิลาจารึก และพัฒนาใช้เป็นอักษรไทยจนถึงทุกวันนี้ ในปี พ.ศ.2526 เป็นปีที่ครบรอบ 700 ปี ได้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้น เป็นเหรียญกลม ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธสิหิง ด้านหลังได้รับพระบรมราชนุญาติให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภปร. เป็นเหรียญที่สร้างโดยโรงกษาปณ์

พิธีพุทธาภิเษก 3 วาระ
ครั้งที่ 1. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 ณ บริเวณวิหารหลวงหน้าพระอจนะ วัดศรีชุม
ครั้งที่ 2. เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2527 ณ บริเวณวิหารหลวงหน้าพระอจนะ วัดศรีชุม อีกวาระ
ครั้งที่ 3. เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2527 ณ สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก

เหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับความนิยมในการบูชา พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply