19/05/2022

พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา:00989

พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา
พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา
พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา
พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา
พระอุปคุตมหาปราบ ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ จ.พะเยา

รหัส : 00989

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

ครูบาแก้ว กมฺมสุทโธ วัดร่องดู่ จ.พะเยา สุดยอดแห่งพระเกจิอาจารย์ อาคมขลังแห่ง จ.พะเยา ท่านมีพลังจิตสูง วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกล้วนแล้วแต่พุทธคุณสูงมากด้วยประสบการณ์ วัตถุมงคลหลายรุ่นล้วนแล้วแต่สร้างประสบการณ์เล่าขานไม่รู้จบ

พระอุปคุต : พระเถระผู้ป้องภัยและให้ลาภ

พระอุปคุต หรือที่เรียกตามภาษาสันสกฤตว่า “สถวีรอุปคุต” เป็นพระอรหันต์สาวก ผู้ทรงฤทธิ์มีความเป็นเลิศทางด้านโชคลาภและป้องปราบภัยมาร มีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนา ตามคัมภีร์ที่ชื่อ “อโศกาวทาน” กล่าวว่า พระอุปคุตเป็นบุตรของพ่อค้าในเมืองมถุรา ถือกำเนิดหลังพุทธกาลประมาณ ๑๐๐ ปี เมื่อท่านย่างเข้าสู่วัยอันสมควรได้ออกบวชบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ มีศิษย์เป็นพระอรหันต์ถึง ๑๘,๐๐๐ รูป และเนื่องจากท่านเป็นผู้ทรงกำลังอภิญญามีฤทธิ์เดช ท่านจึงมีชื่อเสียงทางด้านการปราบพระยามาร เช่นครั้งหนึ่ง พระยามารรบกวนพระภิกษุ โดยใช้กระดูกงู สุนัขและคน ระคนปนกันอยู่กับพวงมาลัยมาเบียดเบียนพระภิกษุ พระอุปคุตได้แสดงฤทธิ์บังคับพวงมาลัยให้กลับไปคล้องคอพระยามารจนได้รับความทรมานจน พระยามารต้องยอมแพ้

บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่ง พระอุปคุตได้ปราบพระยามารตนหนึ่งที่มารังควานงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้จัดขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าว่าพระอุปคุต มิได้มีองค์เดียว แต่มีถึง ๘ องค์ ปรินิพ-พานไปแล้ว ๗ องค์ องค์ที่ ๘ ยังบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ มหา- สมุทร เหตุนี้ชาวล้านนาจึงเชื่อว่าพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่ และสามารถป้องกันภัยอันตรายได้ คราใดที่มีงานฉลองศาสนสถานที่เรียกขานว่า “ปอยหลวง” จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากแหล่งน้ำมาสถิตย์ โดยหวังอิทธิฤทธิ์ในการปราบมารมิให้คนพาลมาก่อการไม่สงบอีกด้วย

ความเชื่อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ชาวล้านนาเชื่อว่า วันเพ็ญใดที่ตรงกับวันพุธ พระอุปคุตจะขึ้นจากมหาสมุทรมาบิณฑบาต โดยเนรมิตกายเป็นสามเณรน้อยมาบิณฑบาตตอนกลางคืนค่อนรุ่ง ผู้ที่ได้ใส่บาตรแก่ท่านจะบังเกิดโชคลาภร่ำรวย ไม่อับจน จึงมีประชาชนนิยมตักบาตรในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
วันเพ็ญเดือนยี่เหนือ (ลอยกระทง) ปีนี้ ตรงกับวันพุธ หลังจากที่ไปทำบุญตามปกติแล้ว ก็น่าจะจัดเตรียมของทำบุญไว้ หากพบเห็นสามเณรน้อยมาบิณฑบาต อาจเป็นพระอุปคุตเนรมิตกายมาโปรดก็ได้

พระอุปคุตได้จัดสร้างและปลุกเสกขึ้นตามตำราโบราณของล้านนาโดยรวบรวมชนวนมวลสารที่เป็นมงคลต่างๆดังนี้
1.พระธาตุอุปคุต
2.ผงไม้โพธิ์นิพพานไม้โพธิ์ตายพรายกิ่งทิศตะวันออก
3.ดินใต้บาดาลแม่น้ำลึกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่ออันเป็นมงคลทั้ง 8 ทิศ 8 จังหวัดของประเทศไทย
4.หินแร่มงคลที่ได้มาจากใต้แม่น้ำโขง จากสามเหลี่ยมทองคำ
5.เมล็ดข้าวสาร ดีเด่นทางโภคทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์มีกินไม่ขาดแคลนไม่อดไม่อยาก

พระอุปคุตนี้พุทธคุณดีทางด้านขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหา ทั้งด้านทั้งการงานการเงินหรือความขัดข้องต่างๆทั้งปวงจะหลุดพ้นไปได้ด้วยดี ทำให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ค้าขายดี คุ้มครองป้องกันภัย ภูตผีพญามารร้ายอัปมงคลต่างๆไม่กล้าเข้ามาใกล้ น่าเช่าบูชามากครับ

Leave a Reply