18/07/2024

เหรียญ ร.5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์:03026

Post Image

รหัส : 03026 ราคา : 300.00 เหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 จัดสร้างที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2535 – 2539 พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ:03027

Post Image

รหัส : 03027 ราคา : 300.00 เหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดโรงเรียน วัดนิเวศธรรมประวัติ 17 ก.ย. ปี พ.ศ.2542

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535:03029

Post Image

รหัส : 03029 ราคา : 300.00 เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ปี 2535 ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธ ด้านหลังเป็นรูปพระปรมาภิไธย สก. พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี2540 กองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง:03032

Post Image

รหัส : 03032 ราคา : 400.00 เหรียญพระสุพรรณกัลยากองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2540 ด้านหน้าเป็นรูปพระสุพรรณกัลยาเต็มองค์ ด้านหลังเป็นตรากองทัพภาคที่สาม เลี่ยมกรอบพร้อมแขวน พระดีมีคุณค่าน่าสะสม

เหรียญ ร.5 ปี 2540 วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี:03009

Post Image

รหัส : 03009 ราคา : 300.00 เหรียญ ร.5 ปี 2540 ที่ระลึกครบรอบ 90 ปี วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี ด้านหน้าเป็นพระรูปในหลวงรัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นตราพระปรมาภิไธย ขนาดเหรียญประมาณ 1.5 นิ้ว

เหรียญพระพุทธสุริโยทัยสิริกิติทีฆายุมงคล สมโภชพระเจดีย์ศรีสุริโย จ.อยุธยา ปี 2534:03015

Post Image

รหัส : 03015 ราคา : 400.00 เหรียญพระพุทธสุริโยทัยสิริกิติทีฆายุมงคล สมโภชพระเจดีย์ศรีสุริโย จ.อยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเป็นองค์ประธาน โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากร “พระพุทธสุริโยทัยสิริกิตฑีฆายุมงคล” เพื่อประดิษฐานในองค์พระเจดีย์ และทำพระราชพิธีสมโภชเจดีย์ศรีสุริโยทัย พร้อมเปิดอาคารนิทรรศการเกียรติประวัติของสมเด็จพระสุริโยทัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2534 …

เข็มกลัดที่ระลึก สธ. ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6:03002

Post Image

รหัส : 03002 ราคา : 300.00 เข็มกลัดที่ระลึก พระปรมาภิไธย สธ. ที่ระลึกในโอกาศที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จในงานพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2529 และเนื่องในโอกาศฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ซึ่งในวันนั้นได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นของดีน่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง

เหรียญอาร์ม ร.6 ปี 2529 ที่ระลึกในงานราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ร.6:03003

Post Image

รหัส : 03003 ราคา : 200.00 เหรียญอาร์ม ร.6 ที่ระลึกในโอกาศที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จในงานพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2529 และเนื่องในโอกาศฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ซึ่งในวันนั้นได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นของดีน่าสะสมเป็นอย่างยิ่ง

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 กรมทหารราบที่4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์:02988

Post Image

รหัส : 02988 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2523 จัดสร้างโดยกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายวชิระปราการ จ.นครสวรรค์ ถือเป็นพระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิโรงบาลตากสิน จัดสร้างปี 2547:02989

Post Image

รหัส : 02989 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิโรงบาลตากสิน จัดสร้างปี 2547 พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม.:02990

Post Image

รหัส : 02990 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินของโรงพยาบาล ปี พ.ศ.2535 มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ธนบุรี กทม. พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญพระนเรศวร พระเจ้าตากสิน ปี 2547 วัดตรีทศเทพ กทม.:02977

Post Image

รหัส : 02977 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญพระนเรศวร หลังพระเจ้าตากสิน กะไหล่ทอง ปี 2547 วัดตรีทศเทพ กทม.

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย(๑):02955

Post Image

รหัส : 02955 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญพระสุพรรณกัลยา สร้างปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย จัดสร้าง ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธย สธ. ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถือเป็นเหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมอีกรุ่นหนึ่งที่ควรค่าแก่การบูชาสะสม

เหรียญพระสุพรรณกัลยา ปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย(๒):02956

Post Image

รหัส : 02956 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญพระสุพรรณกัลยา สร้างปี 2544 มูลนิธิสิรินธรรมราชวิทยาลัย จัดสร้าง ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธย สธ. ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถือเป็นเหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมอีกรุ่นหนึ่งที่ควรค่าแก่การบูชาสะสม

เหรียญ ร.5 ปี 2544 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดสร้าง:02948

Post Image

รหัส : 02948 ราคา : 300.00 เหรียญในหลวง ร.5 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดสร้าง ปี พ.ศ. 2544 พิธีมังคลาภิเษกใหญ่ ถือเป็นเหรียญดีอีกรุ่นหนึ่งที่นักสะสมไม่ควรพลาด

เหรียญ ร.5 ที่ระลึกการรถไฟครบรอบ 95 ปี:02918

Post Image

รหัส : 02918 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญในหลวง สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ระลึกการรถไฟครบรอบ 95 ปี จัดสร้างเมื่อ 25 มีนาคม 2535 ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง เหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญ ร.5 ที่ระลึกการรถไฟครบรอบ 95 ปี:02919

Post Image

รหัส : 02919 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญในหลวง สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ระลึกการรถไฟครบรอบ 95 ปี จัดสร้างเมื่อ 25 มีนาคม 2535 ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง เหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 ปี 2542 เนื้อทองแดงขัดเงา กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง:02878

Post Image

รหัส : 02878 ราคา : 0.00 (รายการนี้ไม่มีแล้ว) เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างในวโรกาสครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ 2542 โดยกระทรวงมหาดไทย พิธีมังคลาภิเษก ณ.พระอุโบสถวัดพระศรรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธี โดยลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านหลังเป็นตราพระปรมาภิไธย ด้านล่างเป็นตรากระทรวงมหาดไทย …

เหรียญเงินขวัญถุง 50 สตางค์ กะไหล่ทอง เลี่ยมกรอบทอง:02866

Post Image

รหัส : 02866 ราคา : 200.00 เหรียญเงินขวัญถุง 50 สตางค์ เป็นเงิน 50 สตางค์แท้ นำไปชุบทองพ่นทรายสวยงานมาก เลี่ยมกรอบทองไมครอน เหมาะสำหรับแขวนหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง