05/12/2022

ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา:01335

ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา
ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา
ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา
ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา
ตะกรุดเรียกคู่ ครูบาน้อย วัดบุญโยง จ.พะเยา

รหัส : 01335

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

ตะกรุดเรียกคู่
ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดบุญโยง จ.พะเยา

โอมรักเอ๋ยมาประจำโขลง โอมรักเอ๋ยมาประจำหลัก ประจำแปลง ดำแดงขาวผ่องเป็นทองประไพร แม่มาประจำเนื้อประจำตัวสวาหะ มะอะอุทะกามะนังปะทังตะถาคะเต ภุญชันติ สิวิจะ นิพพานังสังสิ อุอะมะ นะโมพุทธายะ นะเมตตา โมกรุณา พุทรักษา ธาบังเกิด ยะรำลึกถึง สังวิทาปุกะยะปะ ทีมะสังอังขุ อาปามะจุปะ กำหนดกลั้นใจเป่าคาถาบทนี้ 1 ทีที่ตะกรุดก่อนออกจากบ้านจะเป็นเมตตามหานิยม เสน่ห์ตรึงจิตตรึงใจของเพศตรงข้ามดียิ่งนัก วิเศษหาค่ามิได้ ดีนักแล

Leave a Reply