27/05/2024

เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ:03027

เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ
เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ
เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ
เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ
เหรียญ ร.5 ปี 2542 วัดนิเวศธรรมประวัติ

รหัส : 03027

ราคา : 300.00

เหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดโรงเรียน วัดนิเวศธรรมประวัติ 17 ก.ย. ปี พ.ศ.2542

Leave a Reply