12/06/2024

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535:03029

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535

รหัส : 03029

ราคา : 300.00

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ปี 2535 ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธ ด้านหลังเป็นรูปพระปรมาภิไธย สก. พระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสม

Leave a Reply