24/03/2023

พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่:00034

พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่
พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่
พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่
พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่
พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ พ.ศ. 2523 จ.เชียงใหม่

รหัส : 00034

ราคา : 0.00

(รายการนี้ไม่มีแล้ว)

พระรอดภยันตรายกู่ลายมือ วัดศรีทรายมูล (กู่ลายมือ) ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปี ๒๕๒๓

-ประวัติและวัตถุประสงค์
วัดศรีทรายมูลหรือวัดกู่ลายมือ เป็นวัดที่สร้างในสมัยหริภุญชัย (ลำพูน) เล่ากันว่าก่อนสร้างเมืองลำพูน ชาวลั่วะได้ย้ายจากเมืองแก่งสร้อย (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลี้ ล่วงไปตามแม่น้ำปิง เลยตำบลก้อท่าลงไปทางใต้) และได้พำนักอยู่ ณ วัดกู่ลายมือแห่งนี้ เป็นบริเวณเนินสูงกว่าเนินอื่น มีสายน้ำแม่อาวไหลจากเขตเมืองวิน ของพม่า ลงมาเป็นทำเลที่ตั้งเมืองได้ แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีการสร้างเมืองขึ้น กับปรากฎมีเจดีย์เก่าท้ายสถูป มีรอยมือประทับอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงประมาณ 5 เมตร เป็นพระประธานไม่มีหลังคามุง ต่อมาเจดีย์ทะลายลงตามอายุไข พบของมีค่ามากมาย เช่น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้งทองคำ สำริด เนื้อชิน ทองคำแท่ง เงินแท่ง และของราชูปโภคหลายอย่าง พระเครื่องมี พระรอด พระคง พระเลี่ยง ฯลฯ ของมีค่าเหล่านี้ผู้ที่ได้ต่างก็เก็บรักษาเอาไว้ คงเหลือแต่รอยพระบาทเล็ก ๆ ประทับอยู่บนดินชนวนปัจจุบันคงเก็บไว้ที่วัด ส่วนกรุใหญ่จริง ๆ นั้นยังอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไม่มีใครกล้าขุด
คงกลัวพระพุทธรูปองค์ใหญ่พังทับปากอุโมงค์ ระยะต่อมา ยังมีผู้ลอบขุดอยู่เสมอ และปรากฎมีอาถรรพ์ ทำให้ผู้ลักลอบขุดถึงเสียชีวิตในลักษณะต่าง ๆ กันหลายราย จึงถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง น่าสะพรึงกลัวอยู่หลายร้อยปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2219 ครูบาสิทธิ พระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า ได้ทราบข่าวนี้ จึงได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ แต่การบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องด้วยเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านในเรื่องอาถรรพ์ และเป็นวัดบ้านนอก ศรัทธาญาติโยมนับตัวได้ บางครั้งก็ถูกทิ้งร้างไว้ จะด้วยแรงดลใจหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ ปรากฎว่ายังมีเจ้าอาวาส รับช่วงพัฒนาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านอธิการดวง ฐิตวโร พรรษา 32 อายุ 52 ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และเป็นคนท้องถิ่นโดยกำเนิด ได้พยายามปฎิสังขรณ์ซ่อมสร้างเป็นการใหญ่ เนื่องจากของเก่าชำรุดทรุดโทรมลงไปมากแล้ว แม้นไม่มีการบูรณะ เห็นทีจะถูกทิ้งร้างไว้อีก แต่การแสวงหาวัตถุปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์ยิ่งยากไปกว่าด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรึกษาหารือกันหลายฝ่าย จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อแสวงหาวัตถุปัจจัย มาช่วยเหลือการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้ลุล่วงไปโดยเร็ว จึงพร้อมใจกันดำริสร้างวัตถุมงคลขึ้นรุ่นหนึ่ง ให้ชื่อว่า “พระรอดภยันตราย” ซึ่งเป็นของเก่าแก่ประจำวัด เผยแพร่แก่สาธุชนทั้งหลาย ได้บูชาไว้เป็นศิริมงคลแก่ตัว บุญจะมีอีกโสดหนึ่งนั้นคือ วัตถุปัจจัยที่ได้มาจากการบูชานั้น จะนำมาซ่อมสร้างวัดกุลายมือ ให้เป็นการถาวรวัตถุในศาสนาสืบไป

-นำไปให้พระเกจิอาจารย์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ปลุกเสกเดี่ยว
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ครูบาพรหมจักร สังวร วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ. ลำพูน
ครูบาธรรมชัย ธัมมังชโย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ครูบาดวงดี สุภทังโธ วัดท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ครูบาดวง ฐิตวโร วัดศรีทรายมูล (กู่ลายมือ) ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมโม สำนักสงฆ์พรหมมหาราช อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

และมีพิธีมหาพุทธาภิเศกถึง ๔ ครั้งดังนี้

พิธีพุทธาภิเษกและมหาพุทธาภิเษก
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523 ณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กทม.
เวลา 9.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2523 ณ วัดศรีทรายมูล (กู่ลายมือ) ต.ยางคราม
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เวลา 9.00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2523 ณ วัดผาบ่อง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เวลา 9.00 น.
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2523 มหาพุทธาภิเษกอาบน้ำมันมหามนต์
และปฐมสมโพธิ พระเกจิอาจารย์ สวด 108 รูป ในงานประเพณี อินทขิล ณ
วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 19.00 น.

พระเกจิอาจารย์ร่วมพุทธาภิเษกในวันที่ 29 ก.พ. 2523
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
หลวงปู่กลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
หลวงปู่วัน วัดสิทธาราม จ.อ่างทอง
หลวงปู่สุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
หลวงพ่อนก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อดำ วัดอินทราราม จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อศรี วัดโบสถวรดิษฐ์ จ.อ่างทอง
หลวงพ่องอน วัดชัยพฤกษ์ กรุงเทพฯ (ฝั่งธนฯ)
หลวงพ่อหนู จ.นครนายก
หลวงพ่อจรัญ จ.สิงห์บุรี
พระอาจารย์ถวัลย์ วัดไกรสีห์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

พระเกจิอาจารย์ร่วมพุทธาภิเษกในวันที่ 29 เม.ย. 2523
ครูบาศรีเตี้ย วัดศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
พระวรวุฒิกุล (หลวงพ่ออินโท) วัดฟ้าหลั่ง ต.ยางคราม อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่
พระครูแก้ว ปัญญาวโร วัดศรีชุม ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
พระอธิการดวงดี ฐิตปัญโญ วัดศรีแดนเมือง ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระอธิการดวงดี วัดบ้านถ้ำ ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระอธิการจันทร์ วัดศรีดอนไชย ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระอาจารย์จันทร์ตา วัดหนองรั่ว ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดมหาวัน ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

พระเกจิอาจารย์ร่วมพุทธาภิเษกในวันที่ 7 มิ.ย. 2523
1. พระราชสิทธาจารย์ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. พระครูมานิตย์ รัตนคุณ ” ”
3. พระครูโสภณปริยัติ ” ”
4. พระครูสีลสังวร วัดหมื่นเงินกอง ”
5. พระอาจารย์ดวงฤทธิ์ วัดควรค่าม้า ”
6. พระดวงทิพย์ วัดเมธัง ”
7. พระดวงเนตร วัดพวกแต้ม ”
8. พระอธิการกุย ทัสสนีโย วัดพระเจ้าเม็งราย ”
9. พระครูขันธยาภรณ์ วัดศรีเกิด ”
10. พระครูสังฆรัตน์ ยงยุทธ วัดทุงยู ”
11. พระครูพิสิทธิ์สรการ วัดหมื่นล้าน ”
12. พระครูชินวงศานุวัตร วัดปราสาท ”
13. เจ้าคุณธรรมศรีบัณฑิต วัดฝายหิน ”
14. พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อคำตวง ”
15. พระอธิการดวง ฐิตตวโร วัดศรีทรายมูล (กู่ลายมือ) อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่
16. ครูบาศรีนวล สังภาโร วัดมณเฑียร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17. พระอธิการบุญชม ปภัสสโร วัดดับภัย ”
18. พระอธิการอินทร์ชัย วัดป่าพร้าวใน ”
19. พระสุทัศน์ สิริจนังโท วัดสวนดอก ”
20. พระปลัดอรุณ อรุโณ วัดช่างเคี่ยน ”
21. ครูบาแก้ว วัดดอกเอื้อง ”
22. พระอธิการสิงห์คำ กาญจโน วัดล่ามช้าง ”
23. พระครูโกวิทสารธรรม วัดพวกเปีย ”
24. พระครูศิริรัตนสุนทร วัดนันทาราม ”
25. พระอินสม วัดลอยเคราะห์ ”
26. พระสมพงษ์ วัดเชียงมั่น ”
27. พระสมนึก วัดเชียงยืน ”
28. ครูบาดวงดี สุภัทโธ วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
29. พระครูศิริธรรมจารี วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
30. พระอธิการบุญเพชร วัดดาวดึงส์ ”
31. พระครูสถิตธรรมดิณี วัดชัยพระเกียรติ ”
32. เจ้าอาวาสวัดพวกหงษ์ ”

พิธีมหาพุทธาภิเศกครั้งที่ ๔
มหาพุทธาภิเษกอาบน้ำมันมหามนต์และปฐมสมโพธิ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2523 ณ
วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในงานประเพณีอินทขิล
(งานฉลองหลักเมือง) พระเกจิอาจารย์นั่งปรก 108 รูป

Leave a Reply